בעשור האחרון נמנתה אשדוד מתנופת פיתוח מרשימה, ואולם למרות הפיתוח המרשים בתחומי החיים השונים ישנם פערים לא מבוטלים בין אשדוד לערים חזקות ומבוססות יותר במרכז הארץ.
חלק מהעוגנים המעניקים לעיר את זהותה, שניתן היה לצפות שישמשו כמנוף לפיתוח בעיר מתפקדים בתחומים מסויימים כחסמים בגלל מפגעים סביבתיים ובגלל אופיים המסוגר.
העיר אינה מלוכדת ומגובשת מספיק וזקוקה לחיזוק האופי האורבני, תדמיתה ומעמדה בעיני הסביבה אינם משדרים איכות ומצוינות והיא ניצבת עתה בפרשת של גיבוש היחוד התרבותי של העיר, תוך פיתוח הזדהות התושבים עם זהותה התרבותית היחודית.

יום שלישי, 1 בדצמבר 2009